จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
  • เป็นระบบตรวจสอบและเปรียบเทียบ ID Code ของกุญแจให้ตรงกับ ID Code ที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของรถก่อนการสตาร์ทรถ ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ หากใช้กุญแจที่ผิดไปจากเดิม เช่น กุญแจปลอมหรือเลียนแบบค่ะ แต่ในกรณีการต่อสายตรงในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คงทำได้ลำบากเช่นกัน เนื่องจากในรถยนต์รุ่นปัจจุบันมีการใช้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ ในการตรวจสอบระบบต่างก่อนทำการสตาร์ท ซึ่งหากเซ็นเซอร์ทำงานบกพร่องหรือทำงานผิดปกติ


Page: 1 of 1 page(s)
Page 1