จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม GOLD SERIES
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 2450 บาท
   ราคา 700.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม ALL NEW
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 2450 บาท
   ราคา 700.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - กรอบกุญแจพับรีโมท ALL NEW
   - กรอบกุญแจพับรีโมท GOLD SERIES
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - กรอบกุญแจพับรีโมท GOLD SERIES
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท