จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมมกัดดอกใหม่
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท Smart Key 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 2,500.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท Smart Key 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 2,500.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท