จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - Ford Focus ปี 2005-2012
   - Ford Fiesta ปี 2010+

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,000 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - Ford Escape
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 2,800 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 2,800 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,000 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม Ford Escape

   - ทำรีโมทเพิ่ม พร้อมจูน 1800 บาท
   ราคา 450.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,000 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจรีโมท Ford Ranger
   กุญแจรีโมท 2 ปุ่ม New Ranger
   ปี 2012+

   - ทำใหม่ทั้งชุด
   ราคา 3,000.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท Fiesta
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กุญแจรีโมท Ford
   - ทำใหม่ทั้งชุด
   ราคา 2,800.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแยก 2 ปุ่ม Ford Escape

   - ทำรีโมทเพิ่ม พร้อมจูน 1800 บาท
   ราคา 450.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,000 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท