จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม Chevrolet
   กรอบพับ 3 ปุ่ม cruze,sonic และรุ่นที่ใช้รีโมทแบบเดียวกัน

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม Optra
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม Aveo
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม Captiva
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม Cruze
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม Zafira
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 850.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม Sonic
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม Zafira
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 850.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม Optra
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม Captiva
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม Captiva
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท