จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม Mitsubishi
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม สำหรับ Mitsubishi ทุกรุ่นที่ใช้รีโมทแบบ 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 650 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ราคา 3,000 บาท (เฉพาะ Space wagon)
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม Mitsubishi
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม สำหรับเปิดฝากระโปรงหลัง
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 650 บาท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   กุญแจพับสำหรับรีโมทเดิม 2 ปุ่ม
   รูปทรงดูเรียว กระทัดรัด พิมพ์ตัวอักษร Mitsubishi

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ราคา 3,750 บาท (เฉพราะ Space wagon)
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   กุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม แบบเรียบๆ

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ราคา 3,750 บาท (เฉพาะ Space wagon)
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   กุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม สำหรับเปิดฝากระโปรงหลัง
   รูปทรงดูเรียว พิมพ์ตัวอักษร Mitsubishi
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับสำหรับรีโมทแยก
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม สำหรับรีโมทแยก (รีโมทแท้จากศูนย์)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับสำหรับรีโมทแยก
   กุญแจพับสำหรับรีโมทแยก 2 ปุ่ม (รีโมทแท้จากศูนย์)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 450.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 1 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมท Smart Key Mitsubishi
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 1,500.00 บาท
  • รีโมท Smart Key Mitsubishi
   - ทำใหม่ทั้งหมด
   ราคา 4,500.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท