จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ รีโมท 2 ปุ่ม โฉมใหม่
   ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอกใหม่ ราคา 2,700 บาท
   เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1,450 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม รูปทรงเรียว

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราคา 1,150 บาท
   ( ทำชิพใหม่ เพิ่ม 700.- )
   - ทำรีโมท ชิพใหม่ ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม พิมพ์ตัวอักษร HONDA

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,150 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม ด้านหน้า - หลัง มีรวดลายสวยงาม พร้อมตัวอักษร HONDA

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,150 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กุญแจพับ 2 ปุ่ม
   กุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2400 บาท
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1150 บาท
   (ในกรณี Civic ต้องเพิ่มชิพ 700.- )
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบรีโมท Original 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ราคา 1,900 บาท
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 800 บาท
   ราคา 800.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร
   ราคา 450.00 บาท
  • รีโมท HONDA
   รีโมท HONDA พร้อมจูน
   สำหรับ Honda city,civic,accord,jazz
   ราคา 1,500.00 บาท
  • กรอบรีโมท 1 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 1 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก ราคา 800 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ ทั้งชุด ราคา 1,900 บาท
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับ 3 ปุ่ม
   กุญแจพับสำหรับรีโมท 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอกใหม่ ราคา 1,450 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,700 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม Panamic
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม Honda
   กรอบพับ 2 ปุ่ม พิมพ์ตัวอักษร Honda ปลายเรียว

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1,150 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีใหม่ ทั้งชุด ในรูปแบบกรอบพับ ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ 3 ปุ่ม Honda
   กรอบพับ 3 ปุ่ม พิมพ์ตัวอักษร Honda ปลายเรียว

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1,150 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ในรูปแบบกรอบพับ ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart Key 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแบบ Smart key 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 450.00 บาท
  • กรอบพับ Honda 3 ปุ่ม ลายเคฟล่า
   กรอบพับ Honda ทรงสปอร์ต 2-3 ปุ่ม ลายเคฟล่า

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,150 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ Honda ทรงมน เล็ก 2 ปุ่ม
   กรอบพับ Honda ทรงมน เล็ก 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,150 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ Honda ทรงมน เล็ก 3 ปุ่ม
   กรอบพับ Honda ทรงมน เล็ก 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,150 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ 3 ปุ่ม พร้อมโลโก้สีเงิน
   กรอบพับ 3 ปุ่ม Honda Accord , CRV หรือทุกรุ่นที่ใช้รีโมทเหมือนกัน

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจรและกัดดอกใหม่ ราคา 1,150 บาท
   - ทำชิพ รีโมท ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,400 บาท
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม HONDA หลังเงา
   กรอบพับ 2 ปุ่ม HONDA.หลังเงา

   เปลี่ยนกรอบพร้อมตัดดอก ราคา 1150 บาท
   ทำชีพใหม่-รีโมทใหม่(รีโมทแท้เบิกศูนย์)พร้อมตัดดอก ราคา 2400 บาท
   (ในกรณี CIVIC ต้องเพิ่มชิพ 700.-)
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบพับ 3 ปุ่ม HONDA หลังเงา
   กรอบพับ 3 ปุ่ม HONDA.หลังเงา

   เปลี่ยนกรอบพร้อมตัดดอก ราคา 1150 บาท
   ทำชีพใหม่-รีโมทใหม่(รีโมทแท้เบิกศูนย์)พร้อมตัดดอก ราคา 2400 บาท
   (ในกรณี CIVIC ต้องเพิ่มชิพ 700.-)
   ราคา 1,150.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 450.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ รีโมท 3 ปุ่ม โฉมใหม่
   ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอกใหม่ ราคา 2,700 บาท
   เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1,450 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 3 ปุ่ม รูปทรงเรียว

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ (ฟันปลา)
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 3 ปุ่ม พิมพ์ตัวอักษร HONDA

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ Honda
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม ด้านหน้า - หลัง เงา
   มีลวดลายสวยงาม พร้อมตัวอักษร HONDA

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ 3 ปุ่ม
   กุญแจพับ 3 ปุ่ม

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2500 บาท
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1250 บาท
   (ในกรณี Civic ต้องเพิ่มชิพ 700.- )
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม (ฟันปลา)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับ 2 ปุ่ม
   กุญแจพับสำหรับรีโมท 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอกใหม่ ราคา 1,450 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,700 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบพับ 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ จากกรอบแยกมารวม 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบแยก นำมารวม 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมท 4 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 4 ปุ่ม แบบแยก
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบพับ 2 ปุ่มทรงเหลี่ยม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบพับ 3 ปุ่ม ทรงเหลี่ยม

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบพับ 2 ปุ่มสีเงิน

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบพับ 3 ปุ่มเงิน

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart Key 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม (ฟันปลา)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 800.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับ 2 ปุ่ม โครเมี่ยมข้าง
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2500 บาท
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1250 บาท
   (ในกรณี Civic ต้องเพิ่มชิพ 700.- )
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมท Smart Key 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายวงจร
   ราคา 650.00 บาท
  • รีโมท Smart Key 3 ปุ่ม HONDA Accord
   รีโมท Smart Key 3 ปุ่ม HONDA Accord

   - พร้อมโปรแกรมรีโมท
   ราคา 3,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับ 3 ปุ่ม ทรงใหม่ HONDA
   - เปลี่ยนกรอบ ย้ายวงจร พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับ 2 ปุ่ม ทรงใหม่ HONDA
   - เปลี่ยนกรอบ ย้ายวงจร พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่มเงิน (เล็ก)
   กรอบพับ 2 ปุ่มสีเงิน (เล็ก)

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่มเงิน (เล็ก)
   กรอบพับ 3 ปุ่มสีเงิน (เล็ก)

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมย้ายชิพ รีโมท และตัดดอกกุญแจใหม่ ราค 1,250 บาท
   - ทำรีโมท ชิพ ใหม่ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท