จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม Mini cooper
   ปี 2002-2007 (R50-R53)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,950.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม Mini cooper
   ปี 2002-2007 (R50-R53)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 3,000.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 4550 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท