จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบรีโมท 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจรีโมท Mazda 3
   กุญแจรีโมท 2,3 ปุ่ม
   Mazda 3 ปี 2005 - 2011 (ไม่รวม Smart key)
   ทำใหม่ทั้งชุด (กรณีมีดอก master 1 ดอก)
   - กุญแจ + รีโมท + ชิพ ราคา 3,250 บาท
   ทำใหม่ทั้งชุด (กรณีมีดอก master 2 ดอก)
   - กุญแจ + รีโมท + ชิพ ราคา 2,850 บาท
   ราคา 3,250.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจรีโมท
   กุญแจรีโมท 2,3 ปุ่ม Mazda MPV
   ปี 2004 - 2008

   ทำใหม่ทั้งชุด
   กุญแจ + รีโมท + ชิพ
   ราคา 3,250.00 บาท
  • กุญแจพับพร้อมรีโมท
   กุญแจพับพร้อมรีโมท 2,3 ปุ่ม
   Mazda 2, 3 พร้อมจูน และกัดดอก ( no clip)

   - กุญแจพับ พร้อมรีโมท 2 ปุ่ม ทั้งชุด ราคา 2,800 บาท
   - กุญแจพับ พร้อมรีโมท 3 ปุ่ม ทั้งชุด ราคา 2,900 บาท
   ราคา 2,900.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key Mazda 2 ปุ่ม
   - กรอบรีโมทแบบ Smart key Mazda 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบรีโมท Smart key ราคา 650 บาท
   - ก้านกุญแจพร้อมกัดดอก ราคา 650 บาท
   ราคา 1,800.00 บาท
  • กุญแจรีโมท Mazda 2
   กุญแจรีโมท Mazda 2 3 ปุ่ม

   Mazda 2 ปี 2009 - 2012 (ไม่รวม Smart key)

   ทำใหม่ทั้งชุด (กรณีมีดอก Master 1 ดอก)
   - กุญแจ + รีโมท + ชิพ ราคา 3,250 บาท

   ทำใหม่ทั้งชุด (กรณีมีดอก Master 2 ดอก)
   - กุญแจ + รีโมท + ชิพ ราคา 2,850 บาท
   ราคา 3,250.00 บาท
  • รีโมท Mazda BT 50
   รีโมท Mazda BT 50
   ปี 2005-2013

   - ดอกกุญแจรีโมทแบบพับ พร้อมกัดดอก ทั้งชุด
   ( no clip)
   ราคา 4,500.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท แบบ Smart Key
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key Mazda 3 ปุ่ม
   - กรอบรีโมทแบบ Smart key Mazda 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบรีโมท Smart key ราคา 650 บาท
   - ก้านกุญแจพร้อมกัดดอก ราคา 650 บาท
   ราคา 1,800.00 บาท