จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กุญแจพับ Nissan Almera
   กุญแจพับ สำหรับรีโมท 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ Nissan March
   กุญแจพับพร้อมปุ่มกด สำหรับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ Nisssan Sunny neo
   กุญแจพับพร้อมปุ่ม สำหรับรีโมท 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ Nissan Teana
   กุญแจพับพร้อมปุ่ม สำหรับรีโมท 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กุญแจพับ Nissan Navara
   กุญแจพับพร้อมปุ่ม สำหรับรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 4 ปุ่ม Nissan
   กรอบรีโมทแบบ Smart key 4 ปุ่ม
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมท Smart key
   กรอบรีโมท 4 ปุ่ม แบบ Smart key

   - เปลี่ยนกรอบ ราคา 1450 บาท
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 4 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 4 ปุ่ม สำหรับรีโมทแยก

   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 4 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแยก 4 ปุ่ม สำหรับ Teana หรือรุ่นที่ใช้รีโมทเหมือนกัน

   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม สำหรับ Navara หรือรุ่นที่ใช้รีโมทเหมือนกัน

   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม Nissan Cube

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม
   กรอบพับ 2 ปุ่ม Nissan Cube

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมท 4 ปุ่ม NISSAN ALMERA
   กรอบรีโมท 4 ปุ่ม NISSAN ALMERA
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม Nissan Cube

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม Nissa
   กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม Nissa
   กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม
   ราคา 1,450.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม NISSAN ALMERA
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม NISSAN ALMERA

   -กัดดอกใหม่ พร้อมเปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม NISSAN MARCH
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม NISSAN MARCH

   - กัดดอกใหม่ พร้อมเปลี่ยนกรอบ
   ราคา 650.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ
   - พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,250.00 บาท
  • รีโมทพับ NISSAN NAVARA 3 ปุ่ม แบบใหม่
   -โปรแกรมรีโมทพร้อมกัดดอก
   ราคา 2,000.00 บาท