จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม ก้านเลื้อยข้าง
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม แบบ Original
   สำหรับ BMW รุ่น E46 , E83 , E39 , E53 , E60

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,600 บาท
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม
   กุญแจพับสำหรับรีโมท 3 ปุ่ม
   สำหรับ BMW รุ่น E46, E83, E39, E53,E60

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,800 บาท
   ราคา 1,400.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ ก้านเลื้อยข้าง
   - ทำชิพ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 2,000.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม ก้านเลื้อยกลาง
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม ก้านเลื้อยกลาง
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม แบบ Original
   สำหรับ BMW รุ่น E46 , E83 , E39 , E53

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 3,600 บาท

   สำหรับ BMW รุ่น E60
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 4,500 บาท
   ราคา 1,200.00 บาท
  • ดอกกุญแจใส่ชิพ ก้านเลื้อยกลาง
   - ทำชิพ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 2,000.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม ก้านเลื้อยข้าง
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม PushStart
   กุญแจสำหรับรีโมท 3 ปุ่ม PushStart

   สำหรับ BMW รุ่น -Series3 (E90,E91,E92,E93)
   -Series5 (E60,E61)
   -Series6 (E63,E64)
   -Series7 (E65,E66,E67,E68)
   -X6 (E71,E72)
   -X5 (E70)
   -BMW1 (E81,E82,E87)
   -Z4 (E89)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 4,500 บาท
   ราคา 1,400.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 4 ปุ่ม PushStart
   กรอบกุญแจสำหรับรีโมท 4 ปุ่ม PushStart

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 1,400.00 บาท
  • รีโมทก้านพับ BMW 3 ปุ่ม ก้านเลื้อยกลาง ทรง SmartKey ใหม่
   สำหรับ BMW รุ่น E46 , E39

   -โปรแกรมรีโมท ชิพ พร้อมกัดดอก
   ราคา 4,500.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 4 ปุ่ม PushStart แบบใหม่
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 8,500 บาท
   ราคา 1,400.00 บาท
  • กุญแจรีโมท 4 ปุ่ม PushStart แบบใหม่ปลายแหลม
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก
   ราคา 9,000.00 บาท