จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...
เลือกกุญแจจาก
ยี่ห้อรถ
รุ่น


  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม Original
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก ราคา 650 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 1900 บาท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบรีโม 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก ราคา 650 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 1900 บาท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 4 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 4 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก ราคา 650 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 1900 บาท
   ราคา 650.00 บาท
  • กุญแจพับแบบ Sport
   กุญแจพับแบบ Sport ลายเคฟล่า
   สำหรับรีโมท 2,3,4 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับแบบ Sport
   กุญแจพับแบบ Sport เรียบดำ
   กุญแจพับสำหรับรีโมท 2,3,4 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับแบบ Sport
   กุญแจพับแบบ Sport เรียบขาว
   กุญแจพับที่รีโมท 2,3,4 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับแบบ Sport
   กุญแจพับแบบ Sport หนังดำด้ายแดง

   กุญแจพับสำหรับรีโมท 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมกัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับแบบ Classic
   กุญแจพับแบบ Classic สำหรับรีโมท 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 900 บาท (ใช้ปุ่มเดิม)
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับ 3 ปุ่มสำหรับรีโมทแยก
   กุญแจพับสำหรับรีโมทแยก 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม สำหรับรีโมทของ Toyota wish

   - เปลี่ยนกรอบรีโมท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 4 ปุ่ม แบบ Smart key
   กรอบรีโมท 4 ปุ่มแบบ Smart key
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 1,450.00 บาท
  • ดอกสำรอง
   ดอกกุญแจฝังชิพไม่มีรีโมท พร้อมกัดดอก

   - ดอกฝังชิพ
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กุญแจพับ 2 ปุ่ม Toyota wish
   กุญแจพับ 2 ปุ่ม สำหรับรีโมทแยก Toyota wish

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอก
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับ Toyota 2 ปุ่ม
   กุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ราคา 2200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กุญแจพับ Toyota 3 ปุ่ม
   กุญแจพับรีโมท 3 ปุ่ม

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก 900 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ราคา 2200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • รีโมท TOYOTA
   รีโมท TOYOTA พร้อมจูน
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบรีโมท 4 ปุ่ม แบบพับ
   กรอบกุญแจรีโมท 4 ปุ่ม แบบพับ

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอกใหม่ 900 บาท
   - ทำรีโมทใหม่ ชิพใหม่ ทั้งชุด ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม แบบพับ
   กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม แบบพับได้

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 900 บาท (ดอกฟันข้าง)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1250 บาท (ดอกเลื้อย)
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม แบบพับ
   กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม แบบพับ

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 900 บาท (ดอกฟันข้าง)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1100 บาท (ดอกเลื้อย)
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม New VIOS
   กรอบพับ 2 ปุ่ม New vios 2013

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมกัดดอกใหม่ 900 บาท

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ราคา 2500 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบรีโมทแยก TOYS11
   กรอบรีโมทแยก 3 ปุ่ม สำหรับ Toyota ทุกรุ่นที่ใช้รีโมทแยก

   - เปลี่ยนกรอบ
   ราคา 350.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1,250 บาท
   - เปลี่ยนเฉพาะกรอบ ราคา 950 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 2 ปุ่ม New Vios 2013

   - เปลี่ยนกรอบ ราคา 650 บาท
   - ทำใหม่ทั้งชุด ราคา 2,350 บาท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม Toyota Wish
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบรีโมท 2 ปุ่ม
   กรอบรีโมท 3 ปุ่ม สำหรับรีโมทของ Toyota wish

   - เปลี่ยนกรอบรีโมท
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบรีโมท 3 ปุ่ม แบบ Smart key
   กรอบรีโมท 3 ปุ่มแบบ Smart key
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบพับ 3 ปุ่ม Toyota Wish
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอก
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม แบบพับ
   กรอบกุญแจรีโมท 3 ปุ่ม แบบพับได้

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 900 บาท (ดอกฟันข้าง)
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1100 บาท (ดอกเลื้อย)
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 900.00 บาท
  • ดอกสำรอง ร่องเลื้อยกลาง
   ดอกกุญแจฝังชิพไม่มีรีโมท พร้อมกัดดอก
   - ดอกฝังชิพ (ตั้งแต่ ปี 2010 +)
   ราคา 1,200.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม ข้าง
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบกุญแจรีโมท 1 ปุ่ม ข้าง
   เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่
   ราคา 650.00 บาท
  • กรอบพับ 2 ปุ่ม New VIOS
   กรอบพับ 2 ปุ่ม New vios 2013

   - เปลี่ยนกรอบพร้อมกัดดอกใหม่ 900 บาท

   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ ทั้งชุด ราคา 2500 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 5 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1,250 บาท
   - เปลี่ยนเฉพาะกรอบ ราคา 950 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบรีโมทแบบ Smart key 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมกัดดอกใหม่ ราคา 1,250 บาท
   - เปลี่ยนเฉพาะกรอบ ราคา 950 บาท
   ราคา 1,250.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 2 ปุ่ม โครเมี่ยมข้าง
   กรอบกุญแจรีโมท 2 ปุ่ม แบบพับ โครเมี่ยมข้าง

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอกใหม่ 900 บาท
   - ทำรีโมทใหม่ ชิพใหม่ ทั้งชุด ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบกุญแจพับรีโมท 4 ปุ่ม โครเมี่ยมข้าง
   กรอบกุญแจรีโมท 4 ปุ่ม แบบพับ โครเมี่ยมข้าง

   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมย้ายวงจร และกัดดอกใหม่ 900 บาท
   - ทำรีโมทใหม่ ชิพใหม่ ทั้งชุด ราคา 2,200 บาท
   ราคา 900.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota ทรงใหม่แบบ SmartKey 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota ทรงใหม่แบบ SmartKey 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota ทรงใหม่แบบ SmartKey 4 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   - ทำชิพใหม่ รีโมทใหม่ พร้อมตัดดอก ราคา 2,200 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota Revo ทรงใหม่แบบ SmartKey 2 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota Revo ทรงใหม่แบบ SmartKey 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท
  • กรอบพับ Toyota Altis ทรงใหม่แบบ SmartKey 3 ปุ่ม
   - เปลี่ยนกรอบ พร้อมตัดดอก ราคา 1000 บาท
   ราคา 1,000.00 บาท