จำนวนผู้เข้าชม

การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อน...

ระบบกุญแจ Immobilizer คืออะไร


เป็นระบบตรวจสอบและเปรียบเทียบ ID Code ของกุญแจให้ตรงกับ ID Code ที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของรถก่อนการสตาร์ทรถ ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้
หากใช้กุญแจที่ผิดไปจากเดิม เช่น กุญแจปลอมหรือเลียนแบบค่ะ แต่ในกรณีการต่อสายตรงในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คงทำได้ลำบากเช่นกัน เนื่องจากในรถยนต์รุ่นปัจจุบันมีการใช้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ ในการตรวจสอบระบบต่างก่อนทำการสตาร์ท ซึ่งหากเซ็นเซอร์ทำงานบกพร่องหรือทำงานผิดปกติ เครื่องยนต์ก็อาจจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้ หรือถ้าสตาร์ทติดก็อาจจะไม่สมบรูณ์ ดังนั้นการที่จะต่อสายตรงเพื่อทำการสตาร์ทรถคงทำได้ยาก หรือถ้าจะทำจริงๆคงต้องใช้เวลานานมาก และจะต้องมีความเข้าใจในระบบควบคุมเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ดังนั้นการดักจับรหัสเพื่อเอาไป copy ใช้ใหม่ จะไม่มีประโยชน์ ต้องเอาตัวลูกกุญแจลูกนั้นเท่านั้นไปใช้